Ravesteynplein

Hier is een actieve klankbordgroep die zich inzet voor de belangen van de bewoners in samenwerking met een vertegenwoordiger van l’escaut, de gemeente Vlissingen, en de huurdersvereniging. In een uitgezette enquette is duidelijk geworden waar de meeste bewoners voor zouden kiezen, SLOOP!

De definitieve beslissing tot sloop is in juni 2017 door l’escaut genomen. Vanaf 1 oktober 2017 zal in vier fase de uitverhuizing gaan plaats vinden. Hierna vind de sloop plaats en daarna zal men beginnen met de nieuwbouw.