Klankbordgroepen en Bewonerscommissies

Huurdersvereniging l’escaut participeert in de aanwezigen klankbordgroepen.


Klankbordgroep Crocuslaan en omgeving

Hier is een actieve klankbordgroep die zich inzet voor de belangen van de bewoners. Begin 2022
werd er besloten voor sloop en nieuwbouw van deze buurt.
De HVL denkt en praat mee over de nieuwbouwplannen en hoe we de buurt ook tijdens het
uitverhuizen, de sloop en nieuwbouw leefbaar en veilig kunnen houden.


Klankbordgroep ATICO

De HVL woont vergaderingen bij van de klankbordgroep ATICO. Deze klankbordgroep zet zich in
voor de belangen van de bewoners van het appartementencomplex ATICO aan het Pablo
Picassoplein in Vlissingen.


Bewonerscommissie Regenboogflats

De Bewonerscommissie Regenboogflats is een officiële bewonerscommissie van de HVL,
opgericht in november 2019. De HVL woont de vergaderingen bij en ondersteunt de
Bewonerscommissie.
Op aandringen van de bewonerscommissie worden de plannen van l’escaut om de flats te
verduurzamen naar voren gehaald. Dit wordt een ingrijpende operatie.


De Brouwerijtuin

De Brouwerijtuin is een ecologische buurttuin in de Koudenhoek, Oude Binnenstad.
Omwonenden, de Ichthusschool en bewoners van Scheldehof werken samen om de
Brouwerijtuin te realiseren. De HVL heeft hen daarin begeleid.
Zo willen wij bijdragen aan meer biodiversiteit, duurzaamheid en samenwerking tussen
buurtbewoners.