Klankbordgroepen

Huurdersvereniging l’escaut participeert in de aanwezigen klankbordgroepen.


Ravestijnplein

Hier is een actieve klankbordgroep die zich inzet voor de belangen van de bewoners in samenwerking met een vertegenwoordiger van l’escaut, de gemeente Vlissingen, en de huurdersvereniging.

In een uitgezette enquête is duidelijk geworden waar de meeste bewoners voor zouden kiezen, SLOOP!

De definitieve beslissing tot sloop is in juni 2017 door l’escaut genomen.

Vanaf 1 oktober 2017 zal in vier fase de uitverhuizing gaan plaats vinden. Hierna vind de sloop plaats en daarna zal men beginnen met de nieuwbouw.


Rooie buurt

In de Rooie buurt is op dit moment een klankbordgroep actief, deze bestaat uit een aantal enthousiaste huurders ondersteund door een vertegenwoordiger van l’escaut, de gemeente Vlissingen en de huurdersvereniging.

In september 2017 is er een evaluatie gehouden over de uitgevoerde werkzaamheden.

Hierin is tevens aangegeven dat er in de Rooie buurt een klankbordgroep actief zal blijven.