Agenda

Algemene Ledenvergadering en Bewonersbijeenkomst

Boterbloemlaan 16, Vlissingen

Datum: 17 mei 2023

Aanvang: 19:30

Agenda Ledenvergadering
PDF – 129,8 KB

Op woensdag 17 mei 2023 houdt de Huurdersvereniging l’escaut haar halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering is voor alle leden van de huurdersvereniging. De vergadering vindt plaats in het gebouw van de HVL aan de Boterbloemlaan 16 te Vlissingen (achter nummer 18)
Het begint om 19.30 uur en zal duren tot ongeveer 21.45 uur.
Eerst zal in het huishoudelijk gedeelte het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting worden
besproken. Dit zal tot ± 20.30 duren.
Aansluitend vindt er een openbare bewonersbijeenkomst plaats voor alle huurders van l’escaut. Het thema zal zijn: Leefbaarheid en Samenredzaamheid in de buurt. Dit gedeelte zal door medewerkers van l’escaut worden verzorgd.
Enkele vragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
- wonen er veel ouderen in de wijk en zijn ze zelfredzaam genoeg?
- Vindt u de samenstelling van bewoners in een buurt belangrijk is?
- Zijn er veel gezinnen met kinderen en zijn daar voorzieningen voor? Denk b.v. aan een
speeltuin, park enz.
- Wonen er mensen met problemen en worden die begeleid?
- Hoe kunnen we een buurt leefbaar houden en hoe staat het met de saamhorigheid in uw
buurt?
- Wat speelt er zoal in uw buurt en wijk en waar is behoefte aan?
- In hoeverre kunnen en willen buurtbewoners hier iets in doen en wat is de rol en de
verantwoordelijkheid van L’escaut? Wij zien u graag terug op de Ledenvergadering