Agenda

Algemene Ledenvergadering en Bewonersbijeenkomst

Gouwestraat 129, Oost-Souburg

Datum: 22 november 2023

Aanvang: 14:00

Agenda 22 11 2023
PDF – 60,2 KB

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 22 november 2023 heeft de Huurdersvereniging l’escaut haar Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze keer waren we bij elkaar in de recreatieruimte van de Gouwe Tuyn, Gouwestraat 129, 4388 RB Oost-Souburg
De ledenvergadering was voor alle leden van de huurdersvereniging en begon om 14:00 uur.

Aansluitend was er om 15:30 uur een openbare Bewonersbijeenkomst voor alle huurders van l’escaut. Het thema van die bijeenkomst was: “Hoe verloopt het proces van een nieuw te bouwen wijk of de sloop en wederopbouw van een renovatie wijk?” Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat betekent dit voor een buurt en hoe gaat het met de inbreng en medezeggenschap van de bewoners? Men kan dan denken aan bijvoorbeeld de toewijzing van wisselwoningen, kan men terug in de eigen woning, hoe hoog zijn de verhuiskosten, hoe gaat het met de groenvoorziening enz.

De Bewonersbijeenkomst werd verzorgd door medewerkers van l’escaut woonservice.

 

Onze volgende ALV in mei 2024, datum volgt, deze zal op deze pagina worden gepubliceerd.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur | Huurdersvereniging l'escaut