Wijkschouw Bossenburgh 7 maart 2018

We hebben met een delegatie van de Raad van Commissarissen van l’escaut, management leden van l’escaut en het bestuur van de huurdersvereniging l’escaut de wijk Bossenburgh bezocht.
Daar zijn we ontvangen door de leden van de wijkraad, en vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen ik de wijk.

De wijkraad heeft ons eerst bijgepraat over de acties en het tot stand komen daar van de verschillende thema’s die na een jaar onderzoek, enquêtes, bewoners acties, met ondersteunen van de Gemeente Vlissingen tot stand zijn gekomen.
De hoofd thema’s zijn wel het aangezicht van de wijk, zwerfvuil ,milieu!

De delegatie heeft aan gegeven dat zij graag inzicht in de plannen, de eventuele successen op plan van aanpak in de wijk en of en hoe wij als l’escaut organisaties hier aansluiting kunnen vinden om deze processen en behoefte die voornamelijk van uit de bewoners zelf dienen te komen, ondersteuning kunnen bieden.
Waarbij de nadruk licht bij bereiken van huurders.

Hierna hebben wij onder begeleiding van de wijkraad de wijk bezocht en zijn we geïnformeerd over de vereiste verbeteringen in het aanzicht van de wijk. Verschil in aanpak van bewoners in onderhoud van tuinen, schuttingen, aanbouwen, honden poep, vuilnis afvoer, illegale stort van buiten de wijk bij de ondergrondse containers.
Onderhoud van schuren met trespa bekleding, de gevel bekleding.
Wie is voor wat verantwoordelijk en willen de bewoners hier een hand toe steken en meedenken.
Er zijn veel verschillen in woning onderhoud, het is een wijk met een mix van huurders en koop woningen, en vooral ook eigenaren hebben hun eigen interpretatie van woning onderhoud en afscherming. Vind nu maar eens de synergie tussen de bewoners van Bossenburgh.
Het wijk plan is er op gericht dat juist de bewoners zelf invloed kunnen hebben op het aangezicht van hun wijk.
Wij wensen de vasthoudendheid en visie van de wijkraad veel succes!

En als huurders hier een actieve een rol in willen spelen zal de huurdersvereniging l’escaut hier steun in verlenen.

Dit vind je misschien ook leuk...