Te kort aan sociale huurwoningen

Huurwoningen zijn schaars en duur. Steeds meer woningzoekende doen een beroep op betaalbare huurwoningen, terwijl het aantal sociale huurwoningen fors daalt. Een steeds grotere groep mensen in Nederland is aangewezen op de sociale huursector en dat aantal zal blijven stijgen. Door inkomensdaling, maar ook door de toename van kwetsbare doelgroepen als statushouders,ouderen en mensen met een zorgvraag die zelfstandig blijven wonen. Er moeten meer betaalbare huurwoningen bijkomen. Deze enorme opgaven kunnen corporaties, gemeenten en huurders niet voor elkaar krijgen zolang het rijksbeleid niet wijzigt en de verhuurdersheffing niet van tafel gaat .

Dit vind je misschien ook leuk...