Net Boven de inkomensgrens ? Let dan goed op uw aftrekposten

Als huurder of woningzoekende kunt u met verschillende inkomensgrenzen te maken krijgen. Die grenzen bepalen of u recht hebt op huurtoeslag, of u een nieuwe sociale huurwoning mag huren en of u een inkomensafhankelijke huurverhoging kunt krijgen, Wat kunt u doen als u net iets meer verdient dan een van de inkomensgrenzen.

 

Alleen huurders met een (zeer)laag inkomen hebben recht op huurtoeslag. Maar ook bij de andere inkomensgrenzen gaat het niet over veelverdieners.Een stel dat samen € 1800 netto per maand te besteden heeft kan al te veel verdienen om nog te mogen verhuizen naar een sociale huurwoning. Een hurend gezin dat netto € 2400. verdiende kan al rijk genoeg zijn om ieder jaar 6,5% huurverhoging te krijgen.

Veel huurders en woningzoekende ervaren de inkomensgrenzen als oneerlijk en onbegrijpelijk. Als je inkomen maginaal hoger ligt of lag, voelt dat allemaal extra wrang. Niet kunnen verhuizen omdat je door overwerk € 100 te veel hebt verdiend .Honderden euro’s huurverhoging, omdat je inkomen een tientje boven de grens lag.Of net te veel verdienen voor huurtoeslag, terwijl je niet eens weet hoe je deze maand de huur moet betalen.Op het MELDPUNT HUURVERHOGING van de woonbond komen diverse meldingen binnen van huurders die dit over komt.

 

Wat kunt u doen als uw inkomen maar net boven de een grens ligt? Of als u denkt in 2013 boven een grens uit gaat komen die voor u belangrijk is

Doe aangifte inkomstenbelasting en benut u aftrekposten .

Anders dan huiseigenaren, doen lang niet alle huurders belastingaangifte. Meestal omdat ze denken dat ze toch niets terug krijgen van de belastingdienst. Toch kan het lonen om u te verdiepen in het fenomeen belastingaangifte, en daarbij zorgvuldig na te gaan of u aftrekposten heeft. Als huurder heeft u weliswaar niets aan de royale aftrekpost ‘ hypotheekrenteaftrek’, maar er zijn wel degelijk andere mogelijkheden. Als u eerder nooit aangifte hoefde te doen, kan dit ook nog met terugwerkende kracht.

 

Inkomen IB_60 verklaring kan te hoog zijn 

Heeft u geen aangifte gedaan, dan gaat de belastingdienst uit van het belastbaar jaarinkomen dat de dienst zelf van u weet . Op uw IB_60 verklaring( een inkomstenverklaring die u als huurder of woningzoekende nodig kunt hebben) staat dan het verzamelinkomen dat bij de belastingdienst bekend is . Verzamelinkomen is een andere naam voor belastbaar inkomen , maar betekend het zelfde.Ook het begrip toetsinkomen, dat voor huur-en andere toeslagen gebruikt wordt, gaat over precies hetzelfde: uw inkomsten verminderd met eventuele aftrekposten.Aan de inkomenskant zal de IB_60 verklaring meestal wel kloppen, maar u aftrekposten (uitgaven) heeft die uw belastbaar inkomen lager maken weet de dienst alleen maar als u aangifte hebt gedaan.

 

Wat heeft invloed op uw belastbaar inkomen

Sommige kosten zijn aftrekbaar van de belasting,en maken daarbij uw belastbaar inkomen lager. Dar geld bijvoorbeeld voor giften aan goede doelen, sommige zorgkosten, partneralimentatie, studiekosten, reiskosten woon-werkverkeer die niet door uw werkgever vergoed worden  en onderhoud van kinderen tot 21 jaar waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt. Een lager bruto-loon drukt u belastbaar inkomen uiteraard ook. Daarvoor is het niet altijd nodig om minder te gaan werken .

 

Bronvermelding Publikatie woonbond

Dit vind je misschien ook leuk...