Introductie Mw. Abma

Gepubliceerd op 17 mei 2023 om 23:11

Graag wil ik mij voorstellen aan de leden en bestuursleden van Huurdersvereniging l’escat.


Mijn naam is Dirkje Abma, geboren in Eindhoven, opgegroeid in Middelburg en de laatste 20+ jaar in Stiens Friesland gewoond.

Sinds kort ben ik terug in Zeeland en woon ik in Vlissingen. Mij man overleed in 2020 en ik wilde daarna liever in de buurt van de kinderen en kleinkinderen zijn en die wonen in Oost-Souburg.

Ik ben in november 67 jaar geworden en ben sinds februari 2022 huurder van een aanleunappartement in Ter Reede.
Na de Havo heb ik een opleiding gevolgd aan de Sociale Academie in Rotterdam in 1973 en die afgerond in 1977. Ik ben nu gepensioneerd maar ik heb altijd gewerkt voor non-profit organisaties, o.a. bij Stichting Nidos, een voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, bij de kunstacademie Minerva in Groningen en bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Om na het overlijden van mijn echtgenoot niet achter de geraniums te belanden, ben ik actief geworden in “De Bewonersraad Friesland”, de huurdersvereniging van de coöperatie waarvan ik daar een woning huurde. Ik voelde mij altijd al betrokken bij de gebeurtenissen op de woningmarkt, omdat ik zelf huurder ben en er veel gebeurde en nog gebeurt ook in de sociale woningbouw. Het idee dat je een verschil kunt maken, ook al is het maar klein, geeft een gevoel dat je iets kunt bijdragen.
Toen ik in februari 2022 naar Vlissingen ging verhuizen, moest ik met pijn in het hart afscheid nemen van De Bewonersraad. Ik wilde ook hier graag iets doen, zeker op het maatschappelijke gebied en ik ben sinds september 2022 als lid toegetreden tot de WMO-adviesraad voor de gemeente Vlissingen. Onze functie staat omschreven als “gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Vlissingen op het gebied van het WMO-beleid
Daarnaast zit ik in de cliëntenraad Extra Murale Zorg WVO. Dit de raad voor de cliënten die minimaal 4 dagen zelfstandig een eigen huishouden voeren, maar wel gebruik maken van de zorg die geboden wordt. Dit kan b.v. hulp in de huishouding zijn, hulp bij dagbesteding, revalidatie enz. Deze cliëntenraad is WVO breed, dus gaat over diverse locaties en zelfstandig in wijken wonende cliënten die aanspraak op zorg bij WVO maken.
Omdat ik me betrokken voel bij wat er in de maatschappij gebeurt en het belangrijk vindt om een steentje bij te dragen wil ik me graag beschikbaar stellen voor het bestuur van de HVL. Ik denk dat ik wel een bijdrage kan leveren en na het prettige gesprek met Theo en Magdalena heb ik het gevoel dat ik prima in de het team van bestuursleden zal passen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.