Lid worden?

De contributie is vastgesteld op € 5,40 per jaar. Dat is € 0,45 in de maand die tegelijkertijd met de maandelijkse huur zal worden verrekend.

l’escaut woonservice zorgt ervoor dat de contributie bij de huurdersvereniging terecht komt.U kunt lid worden van Huurdersvereniging l’escaut door u aan te melden via dit
aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap is geldig voor onbepaalde tijd en alleen te
beëindigen via schriftelijke opzegging bij de secretaris van Huurdersvereniging l’escaut.


Waar kunt u als lid op rekenen?

U kunt er als lid van uitgaan:
- Dat de huurdersvereniging zich sterk maakt voor de toekomst van de sociale huisvesting in de gemeente Vlissingen en voor een sterke positie van de huurders.
- Dat u tweemaal per jaar wordt uitgenodigd voor een ledenvergadering en regelmatig informatie krijgt over belangrijke zaken.
- Dat de huurdersvereniging luistert naar de meningen en ideeën van haar leden en hen zo goed mogelijk vertegenwoordigt in het werk met l’escaut woonservice en de Gemeente Vlissingen.
- Ten slotte doen wij een bindende voordracht voor twee zetels in de raad van commissarissen van l’escaut.
- De Huurdersvereniging l’escaut maakt deel uit van de Woonbond die in politiek Den Haag en bij de woningbouwcorporaties opkomt voor uw huurdersbelangen.


Lidmaatschap beëindigen?

Leden van Huurdersvereniging l’escaut hebben ten aller tijden het recht om hun lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij het secretariaat van Huurdersvereniging l’escaut.

Dit kan via het contactformulier of door een brief te sturen naar:

Huurdersvereniging l’escaut

T.a.v. Ledenadministratie
Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen

 

Bij het opzeggen van uw huur bij l'escaut woonservice, wordt uw lidmaatschap automatisch beëindigt.

(Ook als u binnen l'escaut woonservice verhuist)