Praattafel Paauwenburg

De praat tafel Paauwenburg en deelname van HVL 27-3-18
Het was koud, regenachtig en 4 graden Celsius
Het aantal deelnemers vooral gemeente, wijkagent en wijkpreventie was nog al uitgedund door het laatste staartje griep dat er blijkbaar nog heerst!
Evengoed was er toch behoorlijk aanloop van bewoners van deze wijk.
Zo kon ik toch nog een paar huurders van l’escaut de weg wijzen met hun klachten of problemen die ze hebben met hun huis of woon omgeving.
Soms is een klacht niet helemaal reëel, zoals de ligging van tegels in hun brandgang, ongelijk en je kan er over vallen, maar ze laten wel hun struiken die als tuinafscherming zijn bedoeld tot 4 meter hoog groeien, wat doen de wortels dan? Beklagen zich bij de huurder of die er iets aan kunnen doen?
En heb je geluid overlast van buren bij een feestje tot diep in de nacht, dan is een melding naar de politie 0800 8844 al voldoende als je het zelf niet aandurft er wat van te zeggen.
Blijkt weer dat bewoners elkaar mijden omdat ze geen contact durven te maken met hun buren. En er ook geen wederzijds begrip ontstaat, cultuurverschillen kan je overbruggen, als je er moeite voor wil doen. Daar moet je op tijd mee beginnen en niet pas als iets escaleert.
Het waren weer een paar leer momenten die nuttig waren.
Zo waren er ook een paar studenten actief bezig om de verschillende culturen te interesseren in het wijkplan, een zgn huiskamer project, waarin de verschillende culturen zich gaan presenteren aan de wijkbewoners, door in de “Burgerij” het wijkcentrum , hun leefstijl en cultureel gedachten goed te presenteren alsof ze in hun eigen huis zijn een HZ project! Ondersteund door de gemeente en de afd leefbaarheid.
Ik hoop dat de volgende keer het eindelijk mooi weer is,
Tot 24 April dan zijn we er weer, de Praat tafel Paauwenburg, bij het winkelcentrum
15.00 uur tot 17.00 uur bij Hans Vers voor de deur.

Jan van Adrichem
Bestuurder HVL