Informatiebijeenkomst Prestatieafspraken

Voor de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid maken l’escaut, Zeeuwland, de
huurdersvereniging l’escaut, de stichting huurdersbelangen Zeeuwland en de gemeente
Vlissingen prestatieafspraken met elkaar. In die afspraken staan bijvoorbeeld welke
woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen, maar ook afspraken over
duurzaamheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen. De afgelopen maanden is de
actualisatie van deze afspraken voorbereid.


Op dinsdag 28 mei 2019 organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij de
prestatieafspraken voor de komende jaren worden toegelicht. U bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in
de Govan Mbekizaal in het stadhuis in Vlissingen (Paul Krugerstraat 1).

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

19:00 Inloop

19:30 Plenaire presentatie inhoud Prestatieovereenkomst

20:00 Mogelijkheid tot het stellen van vragen

20:15 Bekijken van de verschillende thema’s van de prestatieafspraken op panelen en stellen van aanvullende vragen / opmerkingen 

21:00 Einde informatiebijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld om u te informeren en uw zienswijze op de prestatieafspraken te vernemen.

Na de bijeenkomst worden de prestatieafspraken definitief gemaakt en ter besluitvorming aangeboden aan de partijen. 


Wij zien u graag op 28 mei.


Met vriendelijke groet,

Woonservice
l’escaut


Huurdersvereniging
l’escaut


Zeeuwland

Stichting
Huurdersbelangen
Zeeuwland


Gemeente
Vlissingen