Auteur: Spierings, Fabian

Herstelwerkzaamheden flat Hogeweg

Vlissingen, 21 augustus 2020 Deze week is l’escaut samen met bouwbedrijf Joziasse gestart met intensieve herstelwerkzaamheden na de brand in de flat aan de Hogeweg. Na de brand is l’escaut direct aan de slag...

Terugblik op 2019

Ontwikkelingen in het bestuur Het jaar 2019 was geen makkelijk jaar voor de Huurdersvereniging l’escaut (HVL). Al in 2018 was geconstateerd dat het bestuur van de HVL nog een slag te maken had om...

Nieuwsbrief eind 2018

Nieuwsbrief eind 2018

In de laatste vergaderingen is veel aandacht besteed aan de diversen adviesaanvragen omdat deze adviezen onze kennis soms te boven ging hebben we het kenniscentrum van de woonbond gevraagd om ons daarbij te assisteren....

Stand van zaken : Prestatieafspraken

Stand van zaken : Prestatieafspraken

Geachte heer/mevrouw,   In mei 2016 hebben de woningcorporaties l’escaut Woonservice en Zeeuwland (voorheen Woonburg) en de Huurdersvereniging l’escaut (HVL) en huurdersstichting Woonburg (SHW/W) samen met de gemeente afspraken gemaakt over de uitvoering van...

Ledenvergadering mei 2018

Ledenvergadering mei 2018

Vanavond 09 mei 2018 ledenvergadering van de huurdersvereniging l’escaut gehouden in het Palet te Vlissingen. Helaas was de opkomst niet hoog maar had waarschijnlijk ook te maken met het komende lange weekend. Wel onze...