Nieuwsbrief eind 2018

In de laatste vergaderingen is veel aandacht besteed aan de diversen adviesaanvragen omdat deze adviezen onze kennis soms te boven ging hebben we het kenniscentrum van de woonbond gevraagd om ons daarbij te assisteren. Na gedegen overleg hebben we ons advies over deze zaken gegeven met enkele op en aanmerkingen waarover we op korte termijn nog overleg over zullen hebben .

De diversen werkgroepen hebben overleg gehad in deze periode, zowel met l’escaut, de woonbond, en de huurdersvereniging in oprichting van het appartementen complex Carino. Ook heeft de HVL op 5 september 2018 samen met onze vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen een rondgang gemaakt door de binnenstad van Vlissingen. Waar vooral gekeken werd naar het buitenonderhoud en de woonomgeving. Op 14 november heeft onze ledenvergadering plaats gevonden ,de opkomst was zoals gebruikelijk niet aan de hoge kant ongeveer 35 personen hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt , Tijdens deze vergadering werden de gebruikelijke pinten behandeld, Tijdens de daarop volgende bewonersbijeenkomst werd door dhr. Post beleidsmedewerker van l’escaut uitleg gegeven over de plannen van l’escaut met betrekking tot Duurzaamheid, hierna konden de aanwezigen vragen stellen , waar ook goed gebruik van werd gemaakt,

Mocht u nog vragen hebben reageer dan via

Contact@huurdersvereniginglescaut.info

Dan rest mij nog uw allen namens het bestuur

 FIJNE JAARWISSELING TE WENSEN  EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2019

De waarnemend voorzitter/secretaris

Peter de Koning

Dit vind je misschien ook leuk...