Beknopt verslag van de vergaderingen van januari en februari 2018

In deze vergaderingen is veel aandacht besteed aan hoe wij als huurdersvereniging onze achterban kunnen bereiken. In de vergadering van februari is ons werkplan aangenomen en uit alle punten die we onder handen hebben zijn een viertal speerpunten gekozen.
1. Contact met de achterban.
2. Leden en bewonersvergadering nieuwe stijl in 2018.
3. Ledenbestand huurdersvereniging.
4. Leefbaarheid in de diverse wijken.
De diversen werkgroepen en vertegenwoordigingen hebben in deze periode overleg gehad met de woonbond, l’escaut en de wijkraad Pauwenburg. En zijn aanwezig geweest bij de wijkraad Bossenburgh.
Tevens zijn er in deze twee vergaderingen diverse adviesaanvragen van l’escaut beantwoord.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben reageer dan via: contact@huurdersvereniginglescaut.info

Met vriendelijke groet,
Voorzitter HVL

Dit vind je misschien ook leuk...