Kleine cirkel van de Combinatie

Op zaterdag 28 oktober 2017 is de huurdersvereniging l’escaut geïnformeerd dat er mogelijke constructiefouten in de vloeren van de kleine cirkel van de Combinatie zitten. Om deze reden is in overleg met de Gemeente Vlissingen besloten de kleine cirkel tot nader order te sluiten. Dit heeft gevolgen voor alle huurders in de kleine cirkel en voor de bewoners van Ático want deze hebben onder de kleine cirkel hun parkeerplaatsen en fietsenstalling. Op 30 oktober 2017 heeft er een onderzoek plaats gevonden met als resultaat dat er nog een vervolg onderzoek gaat plaats vinden. Men hoopt dat de uitslag van het vervolg onderzoek binnen twee weken bekend is.

Vandaag 2 november 2017 weer een update gekregen. Maandag 6 november gaan ze het aanvullend onderzoek uitvoeren. Dit tevens met behulp van belasting van de vloeren door er bassins met water. De vloer wordt dan wel preventief ondersteund door middel van stempels die eventueel de draagkracht van de vloer kunnen overnemen. Om dit te kunnen uitvoeren zal er op vrijdag 3 november 2017 een aantal ruimtes in de kleine cirkel leeggehaald moeten worden.

Dit vind je misschien ook leuk...