Beknopt verslag bestuursvergadering HVL

De nieuwe samenstelling van het bestuur is gerealiseerd. Wel zoeken wij nog een aantal enthousiaste nieuwe bestuursleden erbij.
Er zijn ook afspraken gemaakt op het gebied van vastlegging van gesprekken in de diversen vertegenwoordigingen van de HVL en zijn er vaste vertegenwoordigers in de diverse werkgroepen, klankbordgroepen aangesteld. Deze groepen doen ook iedere vergadering verslag hier van.
Een van de speerpunten is het verbeteren van de communicatie met de achterban (de leden van de HVL) we proberen dit al via de social media kanalen zoals facebook en een nieuwe website. Verder is een van de punten het uitbrengen van een regelmatig te verschijnen nieuwsbrief met daarin ook punten waarvan we van jullie een terugkoppeling verwachten via e-mail maar daarvoor hebben we jullie mail adressen nodig, deze zijn nu nog beperkt beschikbaar. Dus mochten jullie daar belangstelling voor hebben kan je je mailadres doormailen naar contact@huurdersvereniginglescaut.info .
Tevens zijn we nog met ondersteuning van de Woonbond bezig met het opstellen van een meer jaren werkplan en het bereik van de achterban.
Ook is er aandacht geweest voor een adviesaanvraag en is er een gesprek geweest met de Raad van Commissarissen om de samenwerking met hun anders te gaan invullen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via e-mail: contact@huurdersvereniginglescaut.info dan zal u vraag c.q. opmerking worden voorgelegd aan het bestuurslid dat u het beste kan helpen.

Dit vind je misschien ook leuk...