Politiek moet zorgen voor voldoende betaalbare Huurwoningen.

De standpunten van politieke partijen over huren zijn belangrijk voor de huurders in het bepalen van hun stem, blijkt uit de ledenraadpleging van de woonbond. 79,6 % geeft aan dit belangrijk of zelfs zeer belangrijk te vinden .

De Woonbond hiel een ledenraadpleging onder de individuele leden en lidorganisaties . Betaalbaarheid van het huren en voldoende beschikbare huurwoningen zijn de belangrijkste thema,s volgens zowel de huurders als de huurdersorganisaties.

Forse Huurprijs

De Respondenten is ook gevraagd naar de huurprijs die ze betalen.Ruim 12% van de respondenten geeft aan in een sociale huurwoning ( gereguleerd ) te wonen, maar inmiddels toch een kale huurprijs boven de € 710,- te betalen. 54% van respondenten betaalt een kale huurprijs boven de € 600,-.

Afschaffen verhuurdersheffing en huurverlaging

Lidorganisaties ( 96,1% ) en persoonlijke leden ( 89 % ) willen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Ook is er veel steun voor huurverlaging voor lage inkomens met hoge huurprijzen .80,7 % van de persoonlijke leden en 76,2 % van de lidorganisaties is hiervoor.

Vergroot de sociale sector.

De respondenten zijn in meerderheid voor het bouwen van sociale huurwoningen. 86,9 % van de lidorganisaties en 86,4 % van de persoonlijke leden vind dat dit moet gebeuren. Zowel huurders als huurdersorganisaties vinden dat middeninkomens ook  een woning moeten kunnen krijgen in de sociale huursector. De inkomensgrens voor sociale huur, moet daarom omhoog , vind en respondenten.

Dit vind je misschien ook leuk...