Kan mijn echtgenoot in de woning blijven na mijn overlijden??

Kan de achterblijvende partner de huur voortzetten van de woning die door de overleden partner was gehuurd .

 

Ik huur een woning sinds 1986. Nu ben ik voornemens in 2012 te trouwen. Heeft mijn wettige echtgenoot dan recht om in de woning te blijven wonen bij eventueel overlijden van mij 

Allereerst willen wij u van harte feliciteren met u voorgenomen huwelijk. Hopelijk heeft uw beoogde partner hetzelfde voornemen

 

Wat betreft uw vraag geldt dat een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner vanaf de ingangsdatum van het huwelijk of geregistreerde partnerschap van rechtswege de medehuurder wordt van de tot dan toe door slechts een van beiden gehuurde woning.

 

Mocht een van de echtgenoten  of geregistreerde partners komen te overlijden, dan zet de achterblijvende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner de huurovereenkomst, eveneens van rechstwege , voort. Dit gaat dus vanzelf, zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Meld wel schriftelijk aan de verhuurder dat de huur door de resterende echtgeno(o(t(e) of geregistreerde partner wordt voortgezet.De Huurovereenkomst blijft verder helemaal hetzelfde.

Dit vind je misschien ook leuk...