Ondertekening Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud.

Op 20 december 2016 hebben l’escaut, Woonburg en de huurdersorganisaties het Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud ondertekend.

Het huidige Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing is op 10 september 2008 in werking getreden. Het statuut beschrijft de rechten van individuele bewoners bij wijkvernieuwing (sloop, ingrijpende verbetering en/of groot onderhoud met tijdelijke of definitieve verhuizing).

In 2016 zijn we gestart om samen met Woonburg en de huurdersorganisaties en in overleg met de gemeente, het Statuut te actualiseren. Dit is ook een van de prestatieafspraken met de gemeente. Samen zijn we gekomen tot het ‘Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud’. De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe Reglement t.o.v. het ‘oude’ Sociaal Statuut zijn: een andere naam voor het document en de vaststelling van de hoogte van de verhuiskostenvergoeding (meer aansluiting bij het jaarlijkse vastgestelde wettelijke minimum; indexering per 1 maart i.p.v. 1 juli, plus een vaste verhoging van dit bedrag met 100 euro).

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie