ZIJN ER AANVULLENDE EISEN VOOR PLAATSING VAN EEN SATELLIET SCHOTEL?

Kan de Verhuurder van de huurder verlangen dat aan allerlei aanvullende eisen wordt voldaan voordat toestemming volgt voor het plaatsen van een satellietschotel

 

Mijn verhuurder komt met aanvullende  voorwaarden voor het door mij ophangen van een satellietschotel, Ik heb zo mijn twijfels of dat mag .

Het door u aanbrengen van een schotelantenne  betreft een verandering  aan de buitenkant van de woning . Wij nemen aan dat u deze op het dak , aan de gevel of op het balkon wilt plaatsen. Voor een dergelijke verandering  dient u schriftelijke  toestemming aan de verhuurder te vragen

 

Meestal zal in  ( de algemene voorwaarde bij ) het huurcontract staan dat u hiervoor toestemming  nodig heeft . Verder kan het zijn dat de algemene voorwaarden richtlijnen geven waaraan u bij eventuele toestemming voor plaatsing moet voldoen.

Het is de verhuurder toegestaan om ( nadere ) voorwaarden te verbinden aan zijn toestemming voor het aanbrengen van de schotel. In de Praktijk ziet de woonbond vaak dat toestemming hoe dan ook niet wordt gegeven, vanwege de vermeende vervuiling van het straatbeeld, mogelijke ” wildgroei ” van schotels en of dreigende schade   aan de woning of het complex

Bezwaar maken

U doet er uiteraard goed aan om te beoordelen of u de aanvullende voorwaarden van de verhuurder redelijk vindt. Zo niet , dan kunt u daar tegen bezwaar maken . Mogelijk komt u er in overleg alsnog uit. Lukt dat niet, dan kunt u overwegen om via de rechter alsnog te proberen toestemming af te dwingen. De rechter zal de belangen van huurder en verhuurder dan tegen elkaar afwegen en oordelen of u al dan niet toch toestemming krijgt voor de plaatsing van de schotel.

 

Plaatsen zonder toestemming

Het komt regelmatig voor dat huurders een schotel plaatsen zonder toestemming van de verhuurder- en  de de schotel wordt  ontdekt – zal de verhuurder eisen dat deze verwijderd wordt , en dat er tegen de huurder  die daaraan geen gehoor geeft een juridische procedure zal worden gestart om de verwijdering zo nodig af te dwingen.

Dit vind je misschien ook leuk...